Henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Y-tunnus
Osoite
Puhelin
Sähköposti
www-sivut

Bola Pieksämäki ja Ole.Fit Pieksämäki
2912299-2 (Power4Life Oy)
Huvilakatu 17, 76130 Pieksämäki
050 4080 280
asiakaspalvelu@bolapieksamaki.fi
www.bolapieksamaki.fi ja pieksamaki.ole.fit

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Puhelin
Sähköposti

Heini Väisänen
040 092 5858
heini.vaisanen@bolapieksamaki.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen
 • Laskutus ja ajanvaraukset
 • Rekisteröidyn yksilöiminen ja tunnistaminen
 • Yhteystietojen hallinta
 • Riskienhallinta
 • Suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen

Rekisterinpitäjän palveluntarjoajat voivat käsitellä tietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisteröityjen ryhmät

 1. Henkilöt, joilla on tai on ollut asiakassuhde rekisterinpitäjään tai sen perustamiseksi on tehty hakemus tai hoidettu yhteydenotto
 2. Henkilöt, joilla on tai on ollut asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon
 3. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta

Rekisterin tietosisältö

 • etunimi ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • sukupuoli
 • jäsenkortin numero
 • katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • uutiskirje- ja markkinointiluvat
 • laskutustapa
 • asiakastili
 • asiakasryhmät
 • ostohistoria
 • varaushistoria
 • asiakaskertomukset
 • järjestelmästä lähetetyt viestit
 • toistuvaan laskutukseen liittyvät tiedot
 • tai osa näistä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan hankkia

 • rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan
 • väestörekisterikeskuksesta
 • muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • asiakashäiriö- ja luottotietorekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä
 • muista luotettavista lähteistä, kuten yritysten vastuuhenkilö- ja omistajatietoja sisältävistä kaupallisista rekistereistä
 • Google Analyticsin ja Facebookin kautta IP-osoitteet ja sivustokäynnit. Sivustot käyttävät evästeitä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • terveys- ja vakuutusalan yhteistyökumppaneille lain sallimissa rajoissa
 • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • muilta osin rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on niiden Bola ja Ole.Fit Pieksämäen henkilökuntaan kuuluvien sekä yhteistyökumppaneiden käytössä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Mahdolliset paperiset sopimuslomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa. Kaapin avain on vain Bola ja Ole.Fit Pieksämäen henkilökuntaan kuuluvien käytössä.

Sähköisessä rekisterissä olevien tietojen muokkaaminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy, kun henkilö siirtyy pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Sähköiset tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedoista otetaan palvelun tuottajan toimesta varmuuskopiot ja säilytetään turvallisessa paikassa. Järjestelmän ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein.

Bola ja Ole.Fit Pieksämäki säilyttää tiedot sovellettavissa olevien lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää Bola Pieksämäelle tai Ole.Fit Pieksämäelle kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö. Tiedot toimitetaan selkokielisessä formaatissa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan korjaamista virheellisen tiedon oikaisemista, täydentämistä tai poistamista. Oikaisupyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti. Pyynnöt kohdistetaan rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Bola ja Ole.Fit Pieksämäki on varautunut EU:n GDPR tietosuoja-asetukseen seuraavien alakohtien esittämällä tavalla

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Bola ja Ole.Fit Pieksämäkeä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä, uutiskirjeitä sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten
 • Oikeus tulla unohdetuksi toteutetaan tuhoamalla sopimuslomake ja poistamalla rekisteröity sähköisestä rekisteristä
 • Tarvittaessa henkilötiedot voidaan siirtää toiseen järjestelmään siirrettävällä muistivälineellä
 • Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa palvelun käyttäminen kalenterikuukauden irtisanomisajalla alkaen seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä
 • Bola ja Ole.Fit Pieksämäki voi itse tarvittaessa poistaa rekisteritiedot, mikäli rekisteröity ei ole käyttänyt puoleen vuoteen Bola Pieksämäen tai Ole.Fit Pieksämäen palveluita
 • Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta

Bola Pieksämäki

Asiakaspalvelumme palvelee sinua maanantai – perjantai klo 10-19 ja lauantai – sunnuntai klo 11-17

Ole.Fit kuntokeskuksella treenaat henkilökohtaisella avaintunnisteella 24/7

y-tunnus: 2912299-2

Verkkolaskuosoite:

 • OVT-tunnus 003729122992
 • välittäjätunnus 003723327487